Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство - Трявна
Специализиран
музей
Трявна
ПРИРОДАТА НА
Трявна и Тревненския Балкан
X
Забележителностите на Трявна
Спорт

Маршрути и екопътеки

Природен парк “Българка”

Общата площ на територия на парка е 22 022,12 ха и обхваща територии от общините Трявна и Габрово.
В чертите на парка са обособени защитени местностите и природни забележителности:

  • защитена местност Студения кладенец – 64,3 ха
  • защитена местност Махченица–Йововци - 63,7 ха
  • защитена местност Виканата скала – 0,5 ха
  • защитена местност Мъхнатите скали –7,4 ха
  • защитена местност Столища - 1,7 ха
  • природна забележителност Тисово находище - дървета – 0,6 ха
  • природна забележителност Столетно буково дърво

Територията на природния парк е част от Средноевропейската растително-географска област, Севернобългарски горски район.

Горите са предимно от широколистни листопадни и смесени горски и храстови съобщества.

Най-големи площи заемат широколистните: бук, различните видове дъбове - цер, зимен, летен дъб и благун, габър, акация. Иглолистните видове са представени от смърч, бял и черен бор.

Представителите на животинския свят са: от хищниците – вълк, лисица, чакал; от едрите бозайници –мечка (защитен вид), благороден елен, сърна, дива свиня – всичките са обект на международния ловен туризъм. Дребни бозайници –сив заек, таралеж (защитен за лов), катерица (защитен вид за лов), язовец, бялка, дива котка. Птици: ветрушка, малък ястреб (защитен за лов), гривяк - обект на межд.ловен туризъм, голям пъстър кълвач, зелен кълвач, див скален гълъб, кукувица, мишелов (защитен за лов), керкенез (защитен за лов), бяла стърчиопашка, гугутка, сойка, сврака, кос, голям синигер, домашно врабче. 

Туристически маршрут Трявна – Архитектурно исторически резерват Боженци

2.1 Първи вариант: Трявна – Черни връх
Трявна (Часовниковата кула) – село Зеленика - село Веленци – връх Черни връх

зелена маркировка, продължителност – 2 часа, най-висока точка – 779 м.н.в.

Лек и приятен маршрут, подходящ за всяка възраст. Преминава през балкански селца. Към края от високия хълм на вр. Черни връх се открива забележителна гледка към билото на Стара планина.

2.2 Втори вариант: Трявна – АИР Боженци
Трявна (Часовниковата кула) – хотел “Бръшлян” – на запад по билото - АИР Боженци

синя маркировка, продължителност - 2 часа, най-висока точка – 732 м.н.в.

Един чудесен семеен излет през широколистна гора, хълмове и поляни в полите на Балкана.

2.3 Трети вариант: Трявна – АИР Боженци
Трявна (Часовниковата кула) – хотел “Бръшлян” – пещера Змеева дупка – с. Генчевци – м. Пропастите – АИР Боженци

жълта маркировка, продължителност – 2 часа, най-висока точка – 638 м.н.в.

Лека и тонизираща разходка през живописни гори и поляни.

Туристически маршрут от ж.п. спирка Бъзовец

Туристически маршрут 1: от Ж.П. спирка Бъзовец през върховете Малък и Голям чукар до връх Бъзовец и местността Стената

Зелена маркировка
Продължителност: 30 минути

 На отиване се върви по живописен стар коларски път, заобикалящ върховете Малък и Голям чукар, до връх Бъзовец на север. Оттам на запад се стига до местността Стената – истински природен феномен, от който се открива цялата красота на Тревненска Стара планина и Предбалкана. На връх Бъзовец е изграден голям заслон с камина, а на върховете Малък и Голям чукар са разположени пейки с масичка и малък заслон за отдих. Връщането е през самите върхове, по облагородена пътека в гората.

Туристически маршрут 2: от ж.п. спирка Бъзовец през параклис „Св. София, Вяра, Надежда и Любов“, параклис „Св. Иван Рилски“, местността „Царския кладенец“, ж.п. гара Кръстец. 

Зелена маркировка
Продължителност: 1 час и 30 минути

 От спирката по стръмната пътека се стига до параклис „Св. София, Вяра, Надежда и Любов“. Около него също е изграден голям заслон с камина и детска площадка.

През вековна букова гора се стига до параклис „Св. Иван Рилски“ и връх Кръстец, заслона „Царски кладенец“. На всички места с панорамни гледки са изградени пейки с масички за отдих.

Туристически инфо център

Трявна
ул. Ангел Кънчев 33

Тел. 0677 62247

Маршрути и екопътеки
 
 
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да функционира правилно. Повече за бисквитките Разбрах и приемам!