Възрожденската архитектура
Открийте
Възрожденската архитектура
на Трявна
Кивгиреният мост от 19-и век
Резбованите слънца
Открийте
Резбованите слънца
на Трявна
Даскаловата къща от 1808 г.
Тревненската школа
Открийте
Тревненската школа
в иконописта
Църкви - паметници на културата
Една от люлките на
Посетете
Една от люлките на
българското образование
Славейковото школо в Трявна
Творчеството на
Открийте
Творчеството на
Димитър и Никола Казакови
Най-богатата колекция с техни творби
Творчеството на
Открийте
Творчеството на
Димитър и Никола Казакови
Най-богатата колекция с техни творби
Възрожденската архитектура
Открийте
Възрожденската архитектура
на Трявна
Кивгиреният мост от 19-и век
<
>

Музеите на Трявна

Запазеното наследство от миналото

Повече за Трявна

Забележителности, които не трябва да пропускате
Билети за музеите в Трявна
Билети за музеите
Тревненската школа
Тревненската школа
Църквите на Трявна
Църквите на Трявна
Изгледи от Трявна
Трявна галерии и снимки
Виртуални турове на Трявна
360 °
Виртуални турове на Трявна
СПЕКТАКЪЛ "ЗВУК И СВЕТЛИНА"

За Трявна

Архитектурно-исторически резерват

Легендите разказват, че високо в Тревненския балкан някога били летните дворци на Асеневци. Табуни коне пасели на воля тучната трева по просторните поляни. Но кога първите хора избрали това място за свой дом – не е известно. Документ сочи 1565 г. като най-ранната сигурна дата за заселване на свободни хора в „мястото Търавна”. Задължението им било да охраняват прохода през планината от разбойнически набези. Данъчните облекчения на тези т.нар. харбалии привлекли нови заселници през следващите години и населението растяло. Така била създадена Трявна. През XVII – XVIII век тук имало вече занаятчии. Тревненци се показали като добри майстори в няколко занаята – казаслък, дърворезба, иконопис, строителство. В последните три създали свой почерк на работа и поставили началото на най-старата възрожденска художествена школа в България – Тревненската.

↑

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"
Инвестираме във Вашето бъдеще!

Договор № BG161PO001 / 3.1-03/2010/036
"Трявна - градът, в който се ражда красота"

Провктът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез европейския фонд за регионално развитие.

© 2013 Община Трявна - музеи и забележителности, Трявна - музеи и забележителности