Свети Пророк Илия
Свети Пророк Илия
Свети Пророк Илия
Свети Пророк Илия
<
>
Свети Пророк Илия
Образци на късната Тревненската иконописна школа
Църква Св. Пророк Илия, Плачковци
X
Църквите на Трявна
Църква

Свети Пророк Илия

 Построена е през 1882-83 г. от Уста Драгошин Николов от колиби Новаковци, Тревненско, и неговият помощник Маню от колиби Веленци. Стойността на строежа била 32 000 гроша, а мястото подарили братята Белчо и Косю Станеви от колиби Ковачевци. Храмът е осветен от Търновския митрополит Климент на 20.07.1883 г. Предполага се, че владишкият трон е дело на майстор Христо Дамянов, а олтарната врата – на Марко Тихолов. В тази църква могат да се видят образци на късната Тревненска зографска школа. Иконите, рисувани в прериода 1881-1916 г. , са дело на тревненски зографи, стенописите са от Васил Михалев – участник в Зографската чета по време на Априлското въстание през 1876 г.

Първоначално богослужението в църквата се води от поп Кою Витанов от Трявна.

Камбанарията към църквата е построена през 1934 г. от Ганчо Иванов от с. Бочуковци.

Църква

гр. ПЛАЧКОВЦИ
ул. Бузлуджа
Свети Пророк Илия
 

Разположение

Църквите на Трявна

Запазеното наследство от миналото
↑

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"
Инвестираме във Вашето бъдеще!

Договор № BG161PO001 / 3.1-03/2010/036
"Трявна - градът, в който се ражда красота"

Провктът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез европейския фонд за регионално развитие.

© 2013 Музеите на Трявна, Трявна - музеи и забележителности
Сайтът е изпълнен от Консорциум "Звук и Светлина" (Кейбъл Тех Кейбъл Тех) и е базиран на дизайн и система за администрация на .