Славейковата къща
Славейковата къща
Славейковата къща
Славейковата къща
<
>
Славейковата къща
Домът на Петко Славейков
в Трявна
Музей Славейковата къща
X
Музеите на Трявна
Музей

Славейковата къща

Построена около 1850 г.

Идвайки като учител в Трявна, Петко Славейков взема за съпруга дъщерята на един от известните тревненски чорбаджии Иванчо Райков - Ирина. « 1853 - 25 януари: венчахме учителя Петко и Ирина» - е записал в своя летопис поп Йовчо от Трявна. Семейството им се установява в малка наследствена къща в Горната махала на селището, където остава до 1876 г. Тук, под строгите грижи на майката, отрастват всички деца на Ирина и Петко Славейкови. Те са високообразовани и интелигентни личности в обществения и политически живот на България през втората половина на 19 и началото на 20 век: Иван Славейков - кмет на София през 1885 г., министър на просвещението в правителството на Петко Каравелов /от 20 февруари до 24 април 1901/, народен представител /IV-XI Обикновено народно събрание 1884 – 1901/; Христо Славейков - министър на правосъдието /1910 – 1911г./ и народен представител в продължение на 25 години, председател е на ХIV- тото Обикновено народно събрание /1908 – 1910/;  генерал от българската армия  - Рачо Славейков и разбира се един от най-великите поети на България, номиниран за Нобелова награда – Пенчо Славейков; Донка, Райко и Пенка Славейкови. Посещавайки къщата, ще усетите атмосферата на този български дом. 

Нова атракция в музея

„ЛЮБОВНАТА РАКЛА“

Писане на любовно послание до любим човек в стихотворна или свободна форма като се използва предоставен от екскурзовода свитък с номер. Свитъкът ще бъде съхраняван в раклата до 14 февруари на следващата година, когато на случаен принцип ще бъдат избрани три послания, чиито автори ще получат награди. След тази дата, но само в рамките на един месец (от 15 февруари до 15 март), който желае, може отново да посети Славейкова къща и да получи адресираното до него послание. Участници могат да бъдат само лица над 18 годишна възраст.

Музей

АДРЕС
ул. „Петко Р. Славейков” № 50

РАБОТНО ВРЕМЕ
9:00 - 17:00
Почивни дни: понеделник и вторник
Славейковата къща
 

Разположение

↑

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"
Инвестираме във Вашето бъдеще!

Договор № BG161PO001 / 3.1-03/2010/036
"Трявна - градът, в който се ражда красота"

Провктът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез европейския фонд за регионално развитие.

© 2013 Забележителности и музеи в Трявна, Трявна - музеи и забележителности
Сайтът е изпълнен от Консорциум "Звук и Светлина" (Кейбъл Тех Кейбъл Тех) и е базиран на дизайн и система за администрация на .