Ангелкънчевата къща
Ангелкънчевата къща
Ангелкънчевата къща
Ангелкънчевата къща
<
>
Ангелкънчевата къща
Революционно дело
в Трявна
Музей Ангел-Kънчевата къща
X
Музеите на Трявна
Музей

Ангелкънчевата къща

Строена е в началото на ХІХ век. Роден дом на революционера Ангел Кънчев – сподвижник и верен помощник на Васил Левски при изграждането на вътрешната революционна организация. В този дом преминават само детските години на Ангел. Семейството се премества в гр. Русе и пред Ангел Кънчев се откриват възможности за добро образование. Но той се посвещава на свободата на отечеството си. „От сега вече А.К. остава с мене на нашата работа и докрай”, заявява през септември 1871 г. Апостолът, преценил отдавна качествата на младия Ангел Кънчев. Времето на съвместната им дейност е кратко - до самоубийството на Ангел Кънчев на 5 март 1872 г. Пламъкът на революционната борба го изгаря съвсем млад – на 22 години.

Експозицията представя и участието на тревненци в национално-освободителните борби през Възраждането. 

Нова атракция в музея

 

Подреждане на пъзел с лика на революционера Ангел Кънчев. Музеят разполага с 2 броя големи пъзели (50х70 см).

Музей

АДРЕС
ул. „Ангел Кънчев” № 39

РАБОТНО ВРЕМЕ
10:00 - 16:00
Отваря се от Музей за азиатско и африканско изкуство
Почивни дни: понеделник и вторник
Ангелкънчевата къща
 

Разположение

↑

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"
Инвестираме във Вашето бъдеще!

Договор № BG161PO001 / 3.1-03/2010/036
"Трявна - градът, в който се ражда красота"

Провктът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез европейския фонд за регионално развитие.

© 2013 Забележителности и музеи в Трявна, Трявна - музеи и забележителности
Сайтът е изпълнен от Консорциум "Звук и Светлина" (Кейбъл Тех Кейбъл Тех) и е базиран на дизайн и система за администрация на .