Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство - Трявна
Специализиран
музей
Трявна

Общи условия за продажба на билети през Интернет

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА БИЛЕТИ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ

1. Тези Общи условия влизат в сила между Вас като клиент / потребител / посетител на сайта tryavna-museum.eu и Специализираният музей за резбарско и зографско изкуство – гр. Трявна (СМРЗИ), ЕИК по Булстат: 000210365, в случаите на покупка през Интернет на билет(и) за вход в музеите, част от СМРЗИ.

2. Маркирайки „Съгласен съм с условията“ и извършвайки плащане на избраните билети през виртуален POS терминал, Вие декларирате, че приемете тези Общи условия. 

3. Продажбата на билет(и) се осъществява по индивидуална заявка чрез визуализацията им на екрана на потребителя, възможност за разпечатване и изпращането им на посочен имейл адрес. Отговорност на клиента е да посочи валиден и работещ имейл адрес, на който да получи копие на заявените билети. 

4. Всеки билет е с уникален номер и съдържа присъединен към номера код за проверка, които са изписани в самия билет, съответно – в имейла, съдържащ закупените билети.

5. Всеки закупен през Интернет билет е с валидност 30 (Тридесет) календарни дни от датата на покупка.

6. В рамките на валидността на билет, той може да бъде използван от отговарящо на изискванията на билета лице (възрастен / учащ / пенсионер) за вход в посочения в билета брой музеи, които са част от СМРЗИ. Посещенията се извършват в рамките на обявеното работното време на музеите и обявените в сайта tryavna-museum.eu работни дни. 

7. За да получи достъп до музей, клиентът трябва да представи номера на билета и изписания в билета контролен код. Отговорност на клиента е да съхранява визуализираните на екран и получени и по имейл непосредствено след онлайн плащането номера. 

8. В съответствие технологията на продажба описана в т. 3 на тези Общи условия и чл. 55, ал. 2 от ЗЗП, отказът от закупен през Интернет билет не е възможен. СМРЗИ не носи отговорност за невъзможност на клиента или лице, на което клиентът предоставя билет, да извърши посочените в закупен билет посещения и не възстановява платени през Интернет суми. 

9. Спорове и претенции относно закупени билети могат да бъдат отправяни писмено към Специализираният музей за резбарско и зографско изкуство, гр. Трявна, пл. "Капитан Дядо Никола" 7, тел: 0677 62517.  

Работно време на музеите

Старото школо
АДРЕС
пл. „Капитан дядо Никола” 7
(площадът с Часовниковата кула)
Тел. 0899 705 045

РАБОТНО ВРЕМЕ за зимен сезон
в периода 1 октомври - 31 март
Всеки ден от 9:00 до 17:00 часа

РАБОТНО ВРЕМЕ за летен сезон
в периода 1 април - 30 септември
Всеки ден от 9:00 до 18:00 часа

Даскаловата къща
АДРЕС
ул. „Петко Р. Славейков” № 27 А
тел. 0677/ 6-21-66

РАБОТНО ВРЕМЕ за зимен сезон
в периода 1 октомври - 31 март
Всеки ден от 9:00 до 17:00 часа

РАБОТНО ВРЕМЕ за летен сезон
в периода 1 април - 30 септември
Всеки ден от 9:00 до 18:00 часа

Славейковата къща
АДРЕС
ул. „Петко Р. Славейков” № 50

РАБОТНО ВРЕМЕ за зимен сезон
в периода 1 октомври - 31 март
от 9:00 до 17:00 часа

РАБОТНО ВРЕМЕ за летен сезон
в периода 1 април - 30 септември
от 9:30 до 13:30 часа
от 14:00 до 18:00 часа

Почивни дни: понеделник и вторник

Райковата къща
АДРЕС
Трявна
ул. „Проф. Пенчо Райков” № 1

РАБОТНО ВРЕМЕ за зимен сезон
в периода 1 октомври - 31 март
отваря се от Старото школо при заявка

РАБОТНО ВРЕМЕ за летен сезон
в периода 1 април - 30 септември
от 9:30 до 13:30 часа
от 14:00 до 18:00 часа

Почивни дни: понеделник и вторник

Ангел-Кънчевата къща
АДРЕС
ул. „Ангел Кънчев” № 39

РАБОТНО ВРЕМЕ за зимен сезон
в периода 1 октомври - 31 март
отваря се от музей "Азиатско и африканско изкуство" при заявка

РАБОТНО ВРЕМЕ за летен сезон
в периода 1 април - 30 септември
от 9:30 до 13:30 часа
от 14:00 до 18:00 часа

Почивни дни: понеделник и вторник

Тревненска иконописна школа
АДРЕС
ул. „Бреза” № 1
тел. 0896 755 938

РАБОТНО ВРЕМЕ за зимен сезон
в периода 1 октомври - 31 март
от 8:30 до 16:30 часа
Работи в петък, събота и неделя

РАБОТНО ВРЕМЕ за летен сезон
в периода 1 април - 30 септември
от 9:00 до 13:30 часа
от 14:00 до 18:00 часа
Почивни дни: понеделник и вторник

Азиатско и африканско изкуство
АДРЕС
ул. „Иван Славейков” № 1
тел. 0677 623 89

РАБОТНО ВРЕМЕ за зимен сезон
в периода 1 октомври - 31 март
от 9:00 до 17:00 часа

РАБОТНО ВРЕМЕ за летен сезон
в периода 1 април - 30 септември
от 9:00 до 13:00 часа
от 14:00 до 18:00 часа

Почивни дни: понеделник и вторник

Галерия Казаков
АДРЕС
ул. „Петко Р. Славейков” № 5

РАБОТНО ВРЕМЕ за зимен сезон
в периода 1 октомври - 31 март
Всеки ден от 9:00 до 17:00 часа

РАБОТНО ВРЕМЕ за летен сезон
в периода 1 април - 30 септември
от 10:00 до 13:00 часа
от 14:00 до 17:30 часа
Почивни дни: понеделник и вторник
Вход свободен,целогодишно.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да функционира правилно. Повече за бисквитките Разбрах и приемам!