Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство - Трявна
Специализиран
музей
Трявна
Музей Попангелова къща
Музей Попангелова къща
 
 

Трявна
Музей Попангелова къща
Музеите на Трявна
Музей

Музей Попангелова къща

Музей Попангелова къща

Най-старата от тревненските къщи- Попангеловата, строена към края на XVIII век, е малко встрани от централния градски ансамбъл. От м. Октомври 2023 г. предстои откриването на нова музейна експозиция "Строителство". Ще бъдат представени макети на сгради, дело на тревненски строители, документи и инструментариум, свързани със занаята.

 

Тревненският  строителен център е част от Българската възрожденска строителна школа. В пределите на този център се формират две майсторски школи – ранната школа на Димитър Сергюв и късната школа на Генчо Кънев. Техните творчески продукти са средищни феномени на архитектурната традиция на региона и на страната като цяло.

Трявна възниква като населено място през 1565 година, а нейните жители имат задължението да пазят пътищата и проходите. Срещу своята служба те получават административни и данъчни облекчения. Това улеснява превръщането на селището в значим културен и занаятчийски център. Географските особености на региона и природните дадености насочват тукашните балканджии в упражняването на над 40 занаята, между които основополагащи за облика на селището стават строителството, дърворезбата и иконописта.

Местните майстори създават и поддържат една от най-старите художествени школи по българските земи – Тревненската, която възниква в средата на XVII в. Въз основа на старата традиция в работата, която е водеща в развитието  на занаята, майсторите  приспособяват новостите  към съответната ситуация и през  собствен творчески  мироглед ги  превръщат  в отличителни особености за региона. Българската академична традиция определя местния строително-резбаро-зографски център като едно от средищата с „най-широкомащабна практика и всеобхватни творчески изяви“.

Строителството е най-старата дейност на хората, живеещи по тези земи, обвързана с изграждането на дом, обществени и култови сгради. Името на дюлгер (строител) Марко е вписано в данъчните регистри още  в края на XVII век, а строителят Карчо става родоначалник на една от най-известните зографски и резбарски фамилии в Трявна – Витановската. 

Майстроите, ангажирани с най-тежката и отговорна задача в човешкия бит, обикновено произлизат от околните селища и заедно с резбари и зографи до края на XIX век наброяват над 3000 души. Само мъжете, занимаващи се със строителство в Трявна, към 1845 г. броят повече от 127 майстори, чираци и калфи. В това число са включени всички допълващи дейности като каменоделство и дограмаджийство, свързани с направата на сградата. Обединени в резбаро-дюлгерски еснаф още от началото XIX век,  създават свой оригинален и  разпознаваем стил, с който остават в архитектурното наследство на България. Голяма част от техните постройки са паметници на културата със специален статут на опазване.  Над 514 строители записват имената и творбите си в повече от 406 селища, сред които Жеравна, Котел, Боженци, превърнали се в своеобразни музеи на открито на тревненската възрожденска архитектура.

Тревненските майстори градят църкви, училища, мостове, градят къщите, в които резбари и иконописци влагат своето усещане за хармония и красота в осезаем синхрон с вкуса и светогледа на балканджията. Съградените жилищни, култови и обществени постройки, оформени в  четирите архитектурни ансамбъла, дават облика на Трявна през Възраждането, запазил и до днес своя уют и хармония. Архитектурният скелет  на населеното място се състои от четирите махали: Горна, Средна, Долна, и оформената като самостоятелна жилищна структура Качавунска махала. 

Над 140 са архитектурните паметници на културата в балканския град, осем от които са с национално  значение. Сред занаятчийските улички са създадени локални площадни пространства. Обединителен център е Старият селищен площад, концентрирал важни и емблематични за Трявна  култови, обществени и жилищни сгради. При изграждането им майсторът насочва  работата си към  удовлетворяване най-вече на  битовите нужди на хората и тяхната професионална дейност, съобразявайки се и с особеностите на терена.

Школовката на строителите преминава през всички етапи от работата им, докато усвоят тънкостите на занаята и умението да проектират, да адаптират и да запазят народностния характер на българската къща. Те се изграждат като едни от най-добрите майстори строители в България. Като такива се славят имената на архитектон Димитър Сергюв, уста Генчо Кънев (Големия), Генчо Новаков (Малкия), Павли Колев, Никола Касев, Драгошин Драгошинов, Георги Колев, Грозю Енчев (Маврото) и още много други, предавайки занаята си по наследство на поколения напред.  Тревненската възрожденска архитектура е плод на местни майстори-строители или цели регионални групи. Тя е истински феномен от национално естество и оставяйки забележителни творби, определя професионалния път на следващите поколения творци. Развива се във всички посоки на жилищно и обществено строителство, а майсторите работят в широкия географски ареал между Браила и Цариград и от  днешните Северозападни български земи до Черно море.

Музей

ул. Иванка Горова 4

Предстоящо откриване на музея на 26 октомври 2023 г.
Вижте на картата
Музей Попангелова къща

Разположение

Музеите на Трявна

Запазеното наследство от миналото
 
 
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да функционира правилно. Повече за бисквитките Разбрах и приемам!