Културни прояви
Културен афиш

История културни прояви

СПЕКТАКЪЛ "ЗВУК И СВЕТЛИНА"

29.09.2018
гр. Трявна, пл. "Капитан дядо Никола"

СПЕКТАКЪЛ "ЗВУК И СВЕТЛИНА"


29 септември, 20:00 часа

пл. "Капитан дядо Никола", гр. Трявна

Близки събития
>> 26.09.2018 ИЗЛОЖБА
↑

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"
Инвестираме във Вашето бъдеще!

Договор № BG161PO001 / 3.1-03/2010/036
"Трявна - градът, в който се ражда красота"

Провктът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез европейския фонд за регионално развитие.

© 2013 Трявна - музеи, забележителности, спорт, почивка, Трявна - музеи и забележителности
Сайтът е изпълнен от Консорциум "Звук и Светлина" (Кейбъл Тех Кейбъл Тех) и е базиран на дизайн и система за администрация на .