Възрожденската архитектура
Открийте
Възрожденската архитектура
на Трявна
Кивгиреният мост от 19-и век
Резбованите слънца
Открийте
Резбованите слънца
на Трявна
Даскаловата къща от 1808 г.
Тревненската школа
Открийте
Тревненската школа
в иконописта
Църкви - паметници на културата
Една от люлките на
Посетете
Една от люлките на
българското образование
Славейковото школо в Трявна
Творчеството на
Открийте
Творчеството на
Димитър и Никола Казакови
Най-богатата колекция с техни творби
Творчеството на
Открийте
Творчеството на
Димитър и Никола Казакови
Най-богатата колекция с техни творби
Възрожденската архитектура
Открийте
Възрожденската архитектура
на Трявна
Кивгиреният мост от 19-и век
<
>

Музеите на Трявна

Запазеното наследство от миналото

Повече за Трявна

Забележителности, които не трябва да пропускате
Билети за музеите
Билети за музеите
Тревненската школа
Тревненската школа
Църквите на Трявна
Църквите на Трявна
Трявна галерии и снимки
Трявна галерии и снимки
Виртуални разходки
360 °
Виртуални разходки
Спектакъл Звук и светлина в Трявна
СВЕТЛИННО МУЗИКАЛНО ШОУ

За Трявна

Архитектурно-исторически резерват

↑

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"
Инвестираме във Вашето бъдеще!

Договор № BG161PO001 / 3.1-03/2010/036
"Трявна - градът, в който се ражда красота"

Провктът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез европейския фонд за регионално развитие.

© 2013 Община Трявна - музеи и забележителности, Трявна - музеи и забележителности