Св. Успение Богородично
Св. Успение Богородично
Св. Успение Богородично
Св. Успение Богородично
<
>
Св. Успение Богородично
Архитектурен паметник от средата на 19-и век
Църква Св. Успение Богородично, с. Енчовци
X
Църквите на Трявна
Църква

Св. Успение Богородично

Кольо Радков Гаджев от с. Горни Радковци подарил намереното от него злато за построяването на църква. Със султански ферман от 24.10.1843 г. властта разрешила строежа. Ръководството на градежа поел майстор Димитър Сергьов. Освещаването на църквата станало на 31 юли 1849 г. от Търновския митрополит Неофит. Резбата в църквата носи почерка на Тревненската резбарска школа и е дело на поп Кою Витанов. Иконите са също на тревненски майстори.

Първоначално богослужението в църквата се води от поп Кою Витанов от Трявна.

През 1958 г. църквата е украсена със стенописи от художника Пантелей Сеферов.

Църква

с. ЕНЧОВЦИ
(на 7 км. от Трявна)
Св. Успение Богородично
 

Разположение

Църквите на Трявна

Запазеното наследство от миналото
↑

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"
Инвестираме във Вашето бъдеще!

Договор № BG161PO001 / 3.1-03/2010/036
"Трявна - градът, в който се ражда красота"

Провктът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез европейския фонд за регионално развитие.

© 2013 Община Трявна - музеи и забележителности, Трявна - музеи и забележителности
Сайтът е изпълнен от Консорциум "Звук и Светлина" (Кейбъл Тех Кейбъл Тех) и е базиран на дизайн и система за администрация на .