Тревненска иконописна школа
Тревненска иконописна школа
Тревненска иконописна школа
Тревненска иконописна школа
<
>
Тревненска иконописна школа

Трявна
Иконопис
Музеите на Трявна

Тревненска иконописна школа

Различни са предположенията кои са първите тревненски иконописци – местни хора или дошли от Самоков, Тетевен, Охрид. Легендите свързват тяхното посвещаване в занаята с Атонските манастири – един от центровете на тогавашното религиозно изкуство. Иконографските образци на старата българска столица Търново и близостта на Арбанашките манастири са важен фактор за зараждането на Тревненската иконописна школа. Тя възприема и прави своя оригинална интерпретация на византийската иконография. В повече от 500 селища с българско население на територията на Османската империя са оставили свои творби зографите от Витановската, Захариевската, Поп Димитър Кънчовата, Миневската, Венковската и Минчевската фамилия. Витановци са много талантливи иконописци със сериозна богословска подготовка и усъвършенствана техника на иконопис. Повече от два века делят първите и последни представители на тази голяма зографска фамилия – повече от 50 живописци. Образите на рисуваните от тях светци са канонични и същевременно проникнати от новия ренесансов дух – в погледа, изражението се откриват не строгост, а мъдрост и доброта, жизненост и романтизъм, отделни елементи от облеклото са нарушили канона и са в плавни движения. Зографите дори си позволяват да изпишат името си, както и имената на ктитора, на лицето на иконата. Захариевската е другата голяма фамилия иконописци, представяли школата от най-ранните до последните години в развитието й. Освен яркия колорит на иконите, специфичен при тях е кестенявият контур, с който обрамчват лицата на светците с топли бадемови очи. С учудващо умение и пестеливост на изразните средства зографите успяват да придадат спецификата на отделните образи и отликите във възрастта им.

Показателен е фактът, че при 4000 души население в Трявна през XIX век работели около 40 иконописни ателиета, в които било ангажирано цялото семейство. По свой начин и според творческите си възможности зографите утвърдили Трявна като най-ранния и най-значим художествен център на Българското Възраждане.

Днес продължаваме да откриваме все нови и нови места, свързани с творческата изява на тревненските възрожденски зографи.

Разгледайте

Тревненска иконописна школа
↑

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"
Инвестираме във Вашето бъдеще!

Договор № BG161PO001 / 3.1-03/2010/036
"Трявна - градът, в който се ражда красота"

Провктът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез европейския фонд за регионално развитие.

© 2013 Музеите на Трявна, Трявна - музеи и забележителности
Сайтът е изпълнен от Консорциум "Звук и Светлина" (Кейбъл Тех Кейбъл Тех) и е базиран на дизайн и система за администрация на .