Културни прояви
Културен афиш

Очаквани културни прояви

СПЕКТАКЪЛ "ЗВУК И СВЕТЛИНА"

11.08.2018 - 06.09.2018
гр. Трявна, пл. "Капитан дядо Никола"

Спектакъл „Звук и светлина“ ще се излъчва от 21:30 часа,

на площад „Капитан дядо Никола“ на следните дати:


11.08.2018 г.
18.08.2018 г.
25.08.2018 г.
01.09.2018 г.
06.09.2018 г.

↑

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"
Инвестираме във Вашето бъдеще!

Договор № BG161PO001 / 3.1-03/2010/036
"Трявна - градът, в който се ражда красота"

Провктът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез европейския фонд за регионално развитие.

© 2013 Трявна - музеи, забележителности, спорт, почивка, Трявна - музеи и забележителности
Сайтът е изпълнен от Консорциум "Звук и Светлина" (Кейбъл Тех Кейбъл Тех) и е базиран на дизайн и система за администрация на .