Културни прояви
Културен афиш

История културни прояви

"ПРИТЧИ ОТ ДЪРВО" - ИЗЛОЖБА ДЪРВОПЛАСТИКА НА АНТОН ГЕОРГИЕВ

04.05.2019
Галерия "Казаков", гр. Трявна, ул. "П. Р. Славейков" 5

ДНИ НА ДЪРВОРЕЗБАТА - ТРЯВНА' 2019

 

Третата самостоятелна изложба на Антон Георгиев в град Трявна.

Откриване: 4 май, 18:00 ч., галерия "Казаков"

↑

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"
Инвестираме във Вашето бъдеще!

Договор № BG161PO001 / 3.1-03/2010/036
"Трявна - градът, в който се ражда красота"

Провктът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез европейския фонд за регионално развитие.

© 2013 Трявна - музеи, забележителности, спорт, почивка, Трявна - музеи и забележителности
Сайтът е изпълнен от Консорциум "Звук и Светлина" (Кейбъл Тех Кейбъл Тех) и е базиран на дизайн и система за администрация на .