Културни прояви
Културен афиш

История културни прояви

НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА НА СЕКЦИЯ "ДЪРВОРЕЗБА" КЪМ СБХ

05.05.2019
Галерия „Гъбенски“, ул. „П. Р. Славейков“, 47"

ДНИ НА ДЪРВОРЕЗБАТА - ТРЯВНА' 2019

 

Откриване на изложбата: 5 май, 18:00 ч., галерия "Гъбенски", гр. Трявна

↑

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"
Инвестираме във Вашето бъдеще!

Договор № BG161PO001 / 3.1-03/2010/036
"Трявна - градът, в който се ражда красота"

Провктът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез европейския фонд за регионално развитие.

© 2013 Забележителности и музеи в Трявна, Трявна - музеи и забележителности
Сайтът е изпълнен от Консорциум "Звук и Светлина" (Кейбъл Тех Кейбъл Тех) и е базиран на дизайн и система за администрация на .