Културни прояви
Културен афиш

История културни прояви

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА „ГЕРГЬОВДЕН”

18.03.2019 - 22.04.2019
НГПИ "Тревненска школа", гр. Трявна

По случай честването на празника на НГПИ "Тревненска школа, гр. Трявна ня 6 май 2019 г. - Гергьовден училището

ОБЯВЯВА

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА
„ГЕРГЬОВДЕН”

Гергьовден е един от най-големите български празници през пролетта. Народът вярва, че светът е поделен между светците. На свети Георги се паднало да владее полето. Затова този празник го свързваме със събуждането на природата, с времето, когато горите, ливадите, нивите се раззеленяват. Тогава се понася омайващият аромат на цветята, тревите и билките. Гергьовден е празник както и на земеделските стопани, дърворезбарите, така и Ден на храбростта - празник на Българската армия.
Легендата, а по-късно житието разказват, че Свeти Георги е бил войник, дори някои пишат, че е бил и пълководец. Със силата на християнството Светеца побеждава змея – олицетворение на злото. Именно тази сцена е в основата на много от иконите с образа на Свети Георги - облечен като войн, на бял кон, пробождащ змея с копие.

ИДЕЯТА:
Създаване на детска рисунка на тема „Гергьовден” под формата на национален конкурс с участието на ученици от ІV, V, VІ, VІІ и VІІІ клас.

ЦЕЛ НА КОНКУРСА:
1. Да се развие, популяризира и повиши интереса на учениците не само в заложената концептуална рамка на темата, но и да се акцентира на значението за всеки млад човек като носител на българската православна традиция и нейната символика в битието и в творечството.
2. Да популяризира и да повиши интереса на учениците към българския фолклор и Християнски ценности.
3. Участниците да демонстрират възможностите си при работа с графични и цветни материали.
4. Да изявят творческите си умения и желание за експеримент с различните техники – рисунки с молив, туш, креда, сух пастел, акварел, темпера, колаж и др.

УЧАСТНИЦИ:
В конкурса могат да участват всички желаещи ученици от цялата страна в редовна форма на обучение от ІV, V, VІ, VІІ и VІІІ клас.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОНКУРСНИТЕ ТВОРБИ:
1. Творбите да са авторски, изпълнени с графични или цветни материали.
2. Размерът на творбите да е 35 х 50 см.
3. Информация на гърба на творбата:
• заглавие
• техника
• трите имена на автора
• адрес и учебно заведение или школа
• телефон
Приемат се до 2 /две/ творби от участник

СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТВОРБИТЕ: 22 АПРИЛ 2019 г.
Творби, които не отговарят на условията по статута не се допускат до журиране.
Кандидатите приемат условието техните творби да бъдат използвани и отпечатвани върху рекламни материали Конкурсните творби остават във фонда на НГПИ „Тревненска школа”. Творбите ще бъдат експонирани на 04.05.2019 г. в 10.30 часа в сградарта на НГПИ „Тревненска школа” гр. Трявна.
30. 04 2019 г. Комисия, преподаватели от НГПИ „Тревненска школа” ще обяви І-во, ІІ-ро, и ІІІ-то място, както и допълнителни поощрителни награди .
НАГРАДИ:
І-во място - Материални награди на стойност 120 лв. и диплом
ІІ-ро място - Материални награди на стойност 100 лв. и диплом
ІІІ-то място - Материални награди на стойност 80 лв. и диплом
Две поощрителни - Материални награди на стойност 50 лв. и диплом

ЗА ИНФОРМАЦИЯ:
тел. 0677/62291, GSM: 0879826093, е-mail: artschooltryavna@unicsbg.net

АДРЕС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ТВОРБИТЕ И КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:
5350 гр. Трявна; ул. „Ангел Кънчев“ № 150
Национална Гимназия за Приложни Изкуства „Тревненска школа“
За допълнителна информация: тел. 0879826093 Лице за контакт: Георги Гочев

↑

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"
Инвестираме във Вашето бъдеще!

Договор № BG161PO001 / 3.1-03/2010/036
"Трявна - градът, в който се ражда красота"

Провктът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез европейския фонд за регионално развитие.

© 2013 Трявна - музеи, забележителности, спорт, почивка, Трявна - музеи и забележителности
Сайтът е изпълнен от Консорциум "Звук и Светлина" (Кейбъл Тех Кейбъл Тех) и е базиран на дизайн и система за администрация на .