Културни прояви
Културен афиш

Очаквани културни прояви

МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ “ФОРМА – 2017”

12.08.2017 - 20.08.2017
НГПИ "Тревненска школа" и галерия "Гъбенски"гр. Трявна

МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ

“ФОРМА – 2017”


Творческа работа от 11 до 20.08.2017 г. в творческата база на

 НГПИ „Тревненска школа“.

 

Откриване на изложба с творби на участниците в Симпозиума на 19.08.2017г., от 17.00 ч.в галерия „Гъбенски“, Калинчева къща, гр. Трявна.

 

 

↑

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"
Инвестираме във Вашето бъдеще!

Договор № BG161PO001 / 3.1-03/2010/036
"Трявна - градът, в който се ражда красота"

Провктът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез европейския фонд за регионално развитие.

© 2013 Трявна - музеи, забележителности, виртуални разходки, Трявна - музеи и забележителности
Сайтът е изпълнен от Консорциум "Звук и Светлина" (Кейбъл Тех Кейбъл Тех) и е базиран на дизайн и система за администрация на .