Културни прояви
Културен афиш

История културни прояви

КОНЦЕРТ

17.11.2017
Зала "Дръзновение", НЧ "П. Славейков 1871", гр. Трявна

 

 

 

 

НЧ "П. СЛАВЕЙКОВ 1871" - ТРЯВНА

ПБНЧ "ЕЛЕНКА И КИРИЛ Д. АВРАМОВИ 1856" - СВИЩОВ

ОРГАНИЗИРАТ

 

 

 

КОНЦЕРТ

ПОСВЕТЕН НА 150 ГОДИНИ

ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА I-ВИ БЪЛГАРСКИ ХОР

 

 

 

 

 

 

 

с участието на:

 

I-ви Български хор "Янко Мустаков" - гр. Свищов

диригент Елизабет Людмилова

  

Хор на моряците "Христо Манолов"

при СОСЗР - гр. Варна

диригент о.з. капитан II ранг Димитър Димитров

 

Школа по изкуствата "Янко Местаков"

при НЧ "П. Славейков 1871" - гр. Трявна

17 ноември (петък), от 18:30 часа

зала "Дръзновение"

 

 

↑

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"
Инвестираме във Вашето бъдеще!

Договор № BG161PO001 / 3.1-03/2010/036
"Трявна - градът, в който се ражда красота"

Провктът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез европейския фонд за регионално развитие.

© 2013 Община Трявна - музеи и забележителности, Трявна - музеи и забележителности
Сайтът е изпълнен от Консорциум "Звук и Светлина" (Кейбъл Тех Кейбъл Тех) и е базиран на дизайн и система за администрация на .