Културни прояви
Културен афиш

Очаквани културни прояви

ИЗЛОЖБА „ПРОЕКТ В РАЗВИТИЕ - ГЛАВА ПЪРВА“

11.01.2019 - 31.01.2019
Галерия „Гъбенски“, ул. „П. Р. Славейков“, 47"

ПРОЕКТ В РАЗВИТИЕ
глава първа

куратор Петко Недялков


развѝтие

Тълковен речник
ср., само ед.
1. Развиване.
2. Постоянно преминаване от един етап в друг – по-горен, по-съвършен; напредък

Синонимен речник
(същ.) растеж, прираст, разрастване, ръст, разрастък
(същ.) подем, просперитет, процъфтяване, цъфтеж, напредък, размах, успех, усъвършенствуване, прогрес, разцвет
(същ.) еволюция, история, процес, развой, движение, ход, течение
(същ.) динамика
(същ.) подобрение, увеличение
(същ.) постижения
(същ.) разгръщане, разработка
(същ.) действие
(същ.) нарастване
(същ.) вървеж
(същ.) насока, направление, тенденция, курс

„ПРОЕКТ В РАЗВИТИЕ е „книга“, която има за цел да събере в себе си имената на най-значимите млади художници в България. В „глава първа“ героите са 23 на брой, различни като характери и маниери в изкуството, но в синтез придават завършеност на сюжета. Сблъсъкът и събирането им под едно заглавие цели да покаже, че има светлина в тунела! Млади, талантливи, будни, различни! Но това е само началото, ще очакваме те сами да напишат „глава втора“.

ПС: Надявам се, че проекта никога няма да бъде завършен!“

Петко Недялков
Куратор


Главни герои:

Венци Марков
Йордан Костов
Невена Екимова
Драго Дочев
Христо Антонов
Стефан Илиев
Галя Благоева
Деян Боев
Боян Султанов
Михаела Каменова
Илия Владимиров
Христина Дренска-ТИТА
Стелиян Стелиянов
Валентин Митев
Яница Фендулова
Христина Георгиева
Никола Божков
Ива Съйкова
Мариана Манева
Зоран Мише
Антон Георгиев
Галина Динева
Ива Димитрова

↑

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"
Инвестираме във Вашето бъдеще!

Договор № BG161PO001 / 3.1-03/2010/036
"Трявна - градът, в който се ражда красота"

Провктът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез европейския фонд за регионално развитие.

© 2013 Община Трявна - музеи и забележителности, Трявна - музеи и забележителности
Сайтът е изпълнен от Консорциум "Звук и Светлина" (Кейбъл Тех Кейбъл Тех) и е базиран на дизайн и система за администрация на .