Културни прояви
Културен афиш

Очаквани културни прояви

ИЗЛОЖБА "ЧЕРНО И БЯЛО"

08.08.2017 - 30.09.2017
Галерия "Казаков", гр. Трявна

Димитър Кирилов Йовчев е роден в град Разград през 1996г. Завършил НУИ "Проф.В.Стоянов", град Русе, специалност "Рекламна графика". В момента е студент във втори курс в НХА, София, специалност "Графика" при доц. Десислава Христова. Работи в сферата на графиката и илюстрацията. Лауреат на VIII Национален младежки конкурс "Арт Колаж" Пловдив 2013г.


Лора Калоянова Димитрова е родена през 1997г. Учи и завършва специалност "Графика" в "НУИИ Илия Петров" и в момента продължава своето графично обучение в НХА при доц. Десислава Христова. Голяма част от творчеството й са гравюри с линолеум, с многобройни образи на животни, с които разкрива своя интерес към тях.

↑

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"
Инвестираме във Вашето бъдеще!

Договор № BG161PO001 / 3.1-03/2010/036
"Трявна - градът, в който се ражда красота"

Провктът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез европейския фонд за регионално развитие.

© 2013 Музеите на Трявна, Трявна - музеи и забележителности
Сайтът е изпълнен от Консорциум "Звук и Светлина" (Кейбъл Тех Кейбъл Тех) и е базиран на дизайн и система за администрация на .