Културни прояви
Културен афиш

История културни прояви

ИЗЛОЖБА с творби от симпозиум „ФОРМА - 2018”

25.08.2018 - 15.09.2018
Галерия „Гъбенски“, ул. „П. Р. Славейков“, 47"

Симпозиум ФОРМА - 2018

Национален дарителаки фонд „13 века България”- Галерия „Гъбенски”, имат удоволствието да Ви поканят на откриването на изложба с творби от симпозиум „ФОРМА - 2018” на 25 август от 16:30 ч.!

Организатори:

НГПИ „Тревненска школа” гр. Трявна
Съюз на българските художници, София
Община Трявна
Национален дарителски фонд „13 века България”

Участници:

Орфей Миндов
Нено Ненчев 
Петко Недялков 
Нено Белчев 
Павел Църов 
Йордан Костов 
Галина Динева 
Христина Георгиева 
Мариана Сърбова 
Адриана Сърбова 
Даниел Мирчев 
Ива Съйкова
Деян Боев 
Добрин Атанасов 

Цели на симпозиума:

• Симпозиумът ще даде възможност за професионално общуване на авторите в процеса на тяхната творческа дейност, размяна на идеи и опит, обогатяване и повишаване на професионалното им майсторство.
• Симпозиумът е съвременното продължение на „Облог в Трявна”- традиционен пленер от близкото минало, провеждан в училището.
• Да стимулира български и чуждестранни художници да създават произведения, 
допринасящи за развитието на съвременната живописна и скулптурна форма.
• Да допринася за разширяване на творческите контакти и обмяна на професионален опит.
• Да даде възможност на участниците да се докоснат до богатата културна история на „Тревненска школа” и нейната виталност. 
• Да популяризира изкуството в региона на „Централен Балкан” и утвърди НГПИ „Тревненска школа” гр. Трявна като съвременен арт център.

Време и място на провеждане:

17.08.2018 - 26.08.2018
- Творческата база на НГПИ „Тревненска школа” гр. Трявна

Близки събития
↑

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"
Инвестираме във Вашето бъдеще!

Договор № BG161PO001 / 3.1-03/2010/036
"Трявна - градът, в който се ражда красота"

Провктът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез европейския фонд за регионално развитие.

© 2013 Музеите на Трявна, Трявна - музеи и забележителности
Сайтът е изпълнен от Консорциум "Звук и Светлина" (Кейбъл Тех Кейбъл Тех) и е базиран на дизайн и система за администрация на .