Културни прояви
Културен афиш

Очаквани културни прояви

ИЗЛОЖБА "КОЛЕКЦИИТЕ НА ФАМИЛИЯ ГЪБЕНСКИ"

12.07.2018 - 31.07.2018
Галерия „Гъбенски“, ул. „П. Р. Славейков“, 47"

Картини на стари майстори предстои да видим в обща експозиция

в Галерия „Гъбенски“

 

Националният дарителски фонд „13 века България“ ― Галерия „Гъбенски“ и Музеят за резбарско и зографско изкуство в Трявна, имат удоволствието да Ви поканят на откриването на изложба с картини на стари майстори от колекциите на фамилия Гъбенски

 

Откриване: 12 юли, четвъртък, 2018 г. от 18:00 ч.

Галерия „Гъбенски“, Трявна

ул. „П. Р. Славейков“ 47

Експозицията може да бъде разгледана до 10 август 2018 г. в дните сряда, четвъртък, петък и неделя от 10:00 ч. до 17:30 ч.

 

В изложбата са включени произведения на художниците Петър Морoзов, Илия Бешков, Райко Алексиев, Владимир Димитров ― Майстора, Марио Жеков, Борис Денев, Димитър Гюдженов, Константин Щъркелов и Васил Стоилов.

 

Дарението на семейство Гъбенски

Тотю Гъбенски (1899 ― 1996) е роден в Трявна. Завършва средно образование в Априловската гимназия, Габрово. Следва юридически науки в София и става адвокат.

Георги Гъбенски (1907 ― 1993) е роден в Трявна. Завършва Юридическия факултет на Софийски университет. Работи като съдия в  Свищов и София.

Донка Гъбенска е родена в Трявна през 1908 г. Завършва Софийския университет, специалност „Биология“. Учителства в градовете Велико Търново, Дряново, Павликени, Трявна.

Въпреки различните професии, които упражняват, общото между  тримата е любовта към картините и на нея те посвещават целия си съзнателен живот. Повече от 70 години Тотю Гъбенски посещава ателиета и изложби; открива и закупува картини, които стават част от богатата му колекция.

Пътуванията му в чужбина са неизменно свързани с търсене на красота в творбите и на чужди автори. Всяка картина, която купува, разкрива неговите впечатления. Произведенията са разказ за развитието на съвременното изкуство и този разказ Тотю Гъбенски предлага на своите съграждани.­­

Дарението, направено през 1983 г., чрез НДФ „13 века България“ на град Трявна, съдържа 413 картини, рисунки и скици от 80 български и 12 чуждестранни художници. Трудно е да се изброят авторите, оставили частица от себе си в колекцията на Гъбенски. Сред тях са и творбите на Петър Морозов, чиито произведения в различни жанрове, показват специфичната техника на художника. Най-впечатляващи са графиките ― офорт и акватинта, техниките, на които той е основоположник в българското изкуство.

Колекцията на Тотю Гъбенски е обогатена с направеното през 1983 г. дарение на Донка и Георги Гъбенски, което включва 290 картини от различни художници.

Близки събития
↑

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"
Инвестираме във Вашето бъдеще!

Договор № BG161PO001 / 3.1-03/2010/036
"Трявна - градът, в който се ражда красота"

Провктът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез европейския фонд за регионално развитие.

© 2013 Трявна - музеи, забележителности, спорт, почивка, Трявна - музеи и забележителности
Сайтът е изпълнен от Консорциум "Звук и Светлина" (Кейбъл Тех Кейбъл Тех) и е базиран на дизайн и система за администрация на .