Културни прояви
Културен афиш

Очаквани културни прояви

ДЕН НА ОТКРИТИ УРОЦИ В НГПИ "ТРЕВНЕНСКА ШКОЛА"

01.02.2018
НГПИ "Тревненска школа" и галерия "Гъбенски"гр. Трявна


Презентации на обучението

от първия учебен срок на учебната 2017/2018 година

по Проектно-базирано обучение


 

01.02.2018 г.

 

           9:00 ч.   8 клас: Антична история

 

                          9 клас: Ренесанс и Абсолютизъм

 

                          10 клас: Природни области на България

 

                          11 клас: Философски представи за човека и света

 

         11:30 ч.    9 клас: " Чудесата на античния свят"

 

         13:00 ч.    Художествена изява и артистично представяне на                            учениците от НГПИ “Tревненска школа” - Артистът в мен.

Място на провеждане: в голямата работилница на НГПИ “Тревненска школа”

 

↑

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"
Инвестираме във Вашето бъдеще!

Договор № BG161PO001 / 3.1-03/2010/036
"Трявна - градът, в който се ражда красота"

Провктът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез европейския фонд за регионално развитие.

© 2013 Трявна - музеи, забележителности, спорт, почивка, Трявна - музеи и забележителности
Сайтът е изпълнен от Консорциум "Звук и Светлина" (Кейбъл Тех Кейбъл Тех) и е базиран на дизайн и система за администрация на .