Културни прояви
Културен афиш

Очаквани културни прояви

АВТОРСКА ИЗЛОЖБА "УСЕЩАНЕ ЗА КРАСОТА"

07.03.2019 - 31.03.2019
музей "Славейковото школо", гр. Трявна

Усещане за красота - авторска изложба

на Теодора Петкова, Мануела Братоева и Стела Стаева

 

Откриване: 8 март 2019 г., 12:00 ч., музей "Славейково школо"

Организатор: Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство - Трявна

↑

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"
Инвестираме във Вашето бъдеще!

Договор № BG161PO001 / 3.1-03/2010/036
"Трявна - градът, в който се ражда красота"

Провктът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез европейския фонд за регионално развитие.

© 2013 Забележителности и музеи в Трявна, Трявна - музеи и забележителности
Сайтът е изпълнен от Консорциум "Звук и Светлина" (Кейбъл Тех Кейбъл Тех) и е базиран на дизайн и система за администрация на .