Галерия Казаков
Галерия Казаков
Галерия Казаков
Галерия Казаков
<
>
Галерия Казаков
Изложбената зала на
Трявна
Галерия Казаков
X
Музеите на Трявна
Галерия

Галерия Казаков

Тук е мястото, където се срещат възрожденско и съвременно изкуство, показано в гостуващите изложби. 

Галерия

АДРЕС
ул. „Петко Р. Славейков” № 5

РАБОТНО ВРЕМЕ
9:00 - 17:00
Почивни дни: понеделник и вторник
Вход свободен,целогодишно.
Галерия Казаков
 

Разположение

↑

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"
Инвестираме във Вашето бъдеще!

Договор № BG161PO001 / 3.1-03/2010/036
"Трявна - градът, в който се ражда красота"

Провктът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез европейския фонд за регионално развитие.

© 2013 Забележителности и музеи в Трявна, Трявна - музеи и забележителности
Сайтът е изпълнен от Консорциум "Звук и Светлина" (Кейбъл Тех Кейбъл Тех) и е базиран на дизайн и система за администрация на .