Музеите на Трявна
Трявна

Музеи в Трявна

Даскаловата къща
С великолепните резбовани тавани-слънца на майстор Димитър Ошанеца и калфа Иван Бочуковеца .
Райковата къща
Типичен образец на тревненската архитектурна школа. Построена през 1846 г. от тревненския майстор Димитър Сергьов
Старото школо
Построено в периода 1836-1839 г . Едно от първите светски училища в България. Известно и като Славейковото школо.
Ангел-Кънчевата къща
Строена в началото на ХІХ век. Роден дом на революционера Ангел Кънчев – сподвижник и верен помощник на Васил Левски
Поп-Ангеловата къща
Исторически паметник
Поп-Ангеловата къща
Най-старият архитектурен паметник на територията на Трявна от втората половина на 19 век. Едно от убежищата на Васил Левски в Трявна.
Славейковата къща
Построена около 1850 г. Дом на Петко Славейков и неговият син Пенчо Славейков - един от най-великите поети на България
Галерия Казаков
Изложбена зала показваща съвременно и възрожденско изкуство.
Тревненска иконописна школа
Експозицията проследява развитието на най-старата възрожденска иконописна школа в България – Тревненската.
Азиатско и африканско изкуство
Оригинали датиращи от ІІ- ХХ век
Художествена галерия
Място за гостуващи изложби
Всички музеи
↑

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"
Инвестираме във Вашето бъдеще!

Договор № BG161PO001 / 3.1-03/2010/036
"Трявна - градът, в който се ражда красота"

Провктът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез европейския фонд за регионално развитие.

© 2013 Община Трявна - музеи и забележителности, Трявна - музеи и забележителности
Сайтът е изпълнен от Консорциум "Звук и Светлина" (Кейбъл Тех Кейбъл Тех) и е базиран на дизайн и система за администрация на .