Купете онлайн Вашите билети за музеите на Трявна

Цена: 0.00 $
Билет
за един музей

Билет за 1 музей за възрастни

Билет за вход в избран музей за възрастни от 01.01.2018 г.

Цена 1.70 $
Брой

Билет за 1 музей за пенсионери

Билет за вход в избран музей за пенсионери от 01.01.2018 г.

Цена 1.14 $
Брой
Билет
за три музея по избор

Билет за 1 музей за учащи (ученици и студенти)

Билет за избран музей за учащи от 01.01.2018 г.

Цена 0.57 $
Брой

Билет за 3 музейни обекта за учащи.

Дава достъп до 3 избрани музея в рамките на 3 дни от първото посещение от 01.01.2018 г.

Цена 1.42 $
Брой
Билет
за шест музея по избор

Билет за 3 музейни обекта за възрастни.

Дава достъп до 3 избрани музея в рамките на 3 дни от първото посещение от 01.01.2018 г.

Цена 3.97 $
Брой

Билет за 3 музейни обекта за пенсионери.

Дава достъп до 3 избрани музея в рамките на 3 дни от първото посещение от 01.01.2018 г.

Цена 2.84 $
Брой

Продажбата през Интернет на билети за музеите в Трявна се осъществява в съответствие с Общите условия.

ОБХОДНИ БЕСЕДИ

Музеите на Трявна предлагат обходни беседи на един или няколко музея с предварително записване.
Беседите се провеждат на български и английски. 

Телефон за записвания: 0677 62517

↑

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"
Инвестираме във Вашето бъдеще!

Договор № BG161PO001 / 3.1-03/2010/036
"Трявна - градът, в който се ражда красота"

Провктът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез европейския фонд за регионално развитие.

© 2013 Забележителности и музеи в Трявна, Трявна - музеи и забележителности
Сайтът е изпълнен от Консорциум "Звук и Светлина" (Кейбъл Тех Кейбъл Тех) и е базиран на дизайн и система за администрация на .