Официални контакти в Община Трявна
Официални контакти в Община Трявна
Официални контакти в Община Трявна
Официални контакти в Община Трявна
<
>
Официални контакти в Община Трявна

Трявна
Контакти
Музеите на Трявна

Официални контакти в Община Трявна

ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОМЕН ЦЕНТЪР

гр. Трявна
ул. Ангел Кънчев 33

Тел: 0677 62247

 

СПЕЦИАЛИЗИРАН МУЗЕЙ ЗА РЕЗБАРСКО И ЗОГРАФСКО ИЗКУСТВО

гр. Трявна
пл. Капитан Дядо Никола 7

Тел: 0677 62517

↑

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"
Инвестираме във Вашето бъдеще!

Договор № BG161PO001 / 3.1-03/2010/036
"Трявна - градът, в който се ражда красота"

Провктът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез европейския фонд за регионално развитие.

© 2013 Трявна - музеи, забележителности, спорт, почивка, Трявна - музеи и забележителности
Сайтът е изпълнен от Консорциум "Звук и Светлина" (Кейбъл Тех Кейбъл Тех) и е базиран на дизайн и система за администрация на .