Занаяти в Трявна - тревненска школа
Занаяти в Трявна - тревненска школа
Занаяти в Трявна - тревненска школа
Занаяти в Трявна - тревненска школа
<
>
Занаяти в Трявна - тревненска школа
Тревненска школа
Резбарство, зографство, строителство
Занаяти в Трявна
Музеите на Трявна

Занаяти в Трявна - тревненска школа

 Тревненци оставят свой почерк на работа в три занаята – резбарството, зографството и строителството. Най-ранните известни творби на тревненските майстори от ХVІІІ век показват един вече оформен стил на работа, което отвежда търсенията за зараждането на тревненската художествена школа към края на ХVІІ век и началото на ХVІІІ век и я определя като най-ранната възрожденска художествена школа в България.

Трявна

Занаяти в Трявна - тревненска школа
↑

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"
Инвестираме във Вашето бъдеще!

Договор № BG161PO001 / 3.1-03/2010/036
"Трявна - градът, в който се ражда красота"

Провктът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез европейския фонд за регионално развитие.

© 2013 Община Трявна - музеи и забележителности, Трявна - музеи и забележителности
Сайтът е изпълнен от Консорциум "Звук и Светлина" (Кейбъл Тех Кейбъл Тех) и е базиран на дизайн и система за администрация на .