Културни прояви
Културен афиш

Културни прояви в Трявна

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР 2019 НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ МУЗЕЙ ЗА РЕЗБАРСКО И ЗОГРАФСКО ИЗКУСТВО - ТРЯВНА
21.01.2019 - 31.12.2019
гр. Трявна
КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР 2019 НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ МУЗЕЙ ЗА РЕЗБАРСКО И ЗОГРАФСКО ИЗКУСТВО ТРЯВНА 1 март Изложба на традиционни мартенички на
ХОРОТЕКА НА ОТКРИТО
08.07.2019 - 29.07.2019
пл. "П. Славейков" (площада пред НЧ "П. Славейков 1871"), гр. Трявна
ХОРОТЕКА НА ОТКРИТО Всеки понеделник от 8 до 29 юли, от 18:00 ч. Организирано от сдружение Промяната е в Tеб Спомняте ли си как тропкахме
↑

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"
Инвестираме във Вашето бъдеще!

Договор № BG161PO001 / 3.1-03/2010/036
"Трявна - градът, в който се ражда красота"

Провктът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез европейския фонд за регионално развитие.

© 2013 Забележителности и музеи в Трявна, Трявна - музеи и забележителности
Сайтът е изпълнен от Консорциум "Звук и Светлина" (Кейбъл Тех Кейбъл Тех) и е базиран на дизайн и система за администрация на .